Activiteiten

De langjarige ervaringen van Reinier Rijke zijn via Encoin Consultatns b.v. beschikbaar bij het bepalen en uitvoeren van de strategie van ICT bedrijven, met als specialisatie "dienstverleners".

Kerncompetenties:

  • In opdracht van de eigenaren en in nauwe samenwerking met het (zittende, vernieuwde) management team vaststellen van de stratiegie, en vervolgens met afnemende inzet van Encoin Consultants bv begeleiden van de invoering. Eindproduct: De organisatie (of deel van een grotere organisatie) is zelfstandig in staat uitdagende, realistische en meetbare doelstellingen te formuleren en deze vervolgens planmatig te realiseren.
  • Beoordelen van business plannen van IT bedrijven op praktische haalbaarheid, met de nadruk op ‘ability to act’ van het beschikbare management. Eindproduct: gekwantificeerd oordeel over het bedrijf (kans op succes in markt, personele aspecten, financiële waardering); concrete adviezen over verbeter punten.
  • Helderheid scheppen bij complexe processen die dwars door (grote) orgnanisaties heen lopen. Eindproduct: de organisatie onderscheidt hoofd- en bijzaken en is zelfstandig in staat op projectmatige wijze de processen effectief en efficiënt uit te voeren.
  • Begeleiden van jonge ICT bedrijven met het vinden van de juiste financiering.
  • Advisering bij overnames ("fusies") van òf de overnemende, òf de verkopende partij.

Kenmerk van onze aanpak: pragmatisch, doelgericht, efficiënt en effectief.

Overige activiteiten:

Vanaf circa 2000 (U weet wel, de knappende internet bubbel) kwamen er neven activiteiten bij. Wij noemen:
BoekenRoute, een website voor zelfstandige uitgevers, vaak aangesloten bij de VZU.
Holas, een webbased systeem voor verenigingen en organisaties.