Selected Cases: fusies en overnames

Onderzoek deelname Internet bedrijf

De Nederlandse vestiging van een groot, internationaal (US) Telecom concern overweegt een sterk gespecialiseerd Nederlands Internet bedrijf over te nemen. Samen met de diverse stafafdelingen onderzoekt Encoin Consultants bv de relevante aspecten: synergie op de strategie, markten, financiën, management/personeel en risico’s.

Begeleiding Internet start-up bij participatie

Een jong internetbedrijf dat in een niche-markt opereert heeft behoefte aan kapitaal en management ondersteuning. Encoin Consultants begeleidt de eigenaren bij het vinden van een financier die “raad en daad” kan bieden.

Due diligence ICT aspecten Data-broker

Een grote Nederlandse beursgenoteerde onderneming gaat haar financiële belang in een leverancier van Marketinggegevens uitbreiden. Encoin Consultants bv maakt deel uit van het due diligence team en focust op de ICT aspecten: organisatie, techniek, contracten, afhankelijkheid toeleveranciers, productontwikkeling.

Advies over potentiële deelname

Een internationaal en beursgenoteerde concern kent een Investerings groep. Deelnemingen door deze groep dienen te voldoen aan zodanige criteria dat de participatie de gewenste doelstellingen (financieel, synergie, uitbreiding marktkanalen c.a.) realiseert. Encoin Consultants bv verzorgde een quick scan van een aangeboden bedrijf, op grond waarvan de opdrachtgever vervolg beslissingen kon nemen.

Onderzoek toekomstperspectief automatiserings-dochter

Ten gevolge van omvangrijke fusies en schaalvergroting ontstaat een groot internationaal opererend handelsconcern (consumentenproducten). De visie op de verticale integratie van de productiekolom wijzigt, en daarmee de rol van een gespecialiseerde automatiseringsdochter. In opdracht van de RvC voert Encoin Consultants bv een inventarisatie uit van de toekomst mogelijkheden voor dit bedrijf, uitmondend in een advies met de alternatieven en consequenties voor zowel de eigenaren als het bedrijf zelf. Activiteiten:

Assessment Telematica dochter

De 100% deelneming (telematica, Value Added Services) van een groot gediversifieerd bouw- en productie concern begint achter te lopen op de verwachtingen. Een assessment richt zich op de product portfolio en de effectiviteit van marketing & sales. De business plannen worden beoordeeld, evenals de betrouwbaarheid van de door de directie gemaakte prognoses. Aan de hand van de rapportage neemt de RvC de benodigde acties.Activiteiten: